Eli Newton

Eli Newton

Class Year

2025

Hometown

Dallas City, Illinois

Major(s)

Computer Science tutor: ENEWTON@monmouthcollege.edu

Monmouth & You

Tutoring Hours: Sunday 7:00-8:30pm, Tuesday 7:00-8:00pm, & Wednesday 7:00-8:30pm